Menu
TOTALE WEB-ENTREPRISELØSNINGER
WEB-INTEGRATION
DIGITAL SELVBETJENING
E-HANDELS- OG ONLINE-VÆRKTØJER
STANDARD CMS-SOFTWARE


Klaus Dahl-Jensen, DiaPhoni A/S
Digital kommunikation
9933 3900 - 4050 1688 - kdj@diaphoni.dk

Klaus Dahl-Jensen har mere end 25 års erfaring med digital kommunikation gennem arbejde udført for en bred vifte af danske virksomheder.

Han er indehaver af DiaPhoni A/S - en i internetsammenhæng gammel virksomhed etableret i 1989 med multimedia- og præsentationsteknologi som kerneområder. Siden midt-90'erne har virksomhedens fokus været på udvikling af brugervenlige web-løsninger og den har gennem årene udført en lang række opgaver
for danske og internationale virksomheder, offentlige institutioner, kommuner og regioner.

For at opnå stærke og gennemtænkte løsninger ønsker DiaPhoni at blive en del af et nyt projekt så tidligt i processen som muligt. Deltagelse i de tidligste overvejelser er vigtige for at få hele processen bearbejdet og analyseret. De mest effektive løsninger dannes, når hele teamet bliver en naturlig del af arbejdsprocessen.

Teknik gjort helt enkelt - er et mål i sig selv, og det formidles ved at bringe udvikling og anvendelse i øjenhøjde. Alle løsninger indeholder komplicerede rutiner og funktioner, men kunderne belastes ikke med fagtermer og beslutninger, som de vanskeligt vil kunne tage stilling til. Succeskriteriet er, at en kundespecifik web-løsning kan afleveres og overdrages til kundens interne brugere på et kursus af maximalt en halv dags varighed.

Mere om Klaus Dahl-Jensen
Mere om DiaPhoni A/S

Klaus Dahl-Jensen